IMG_9162

در سالى كه گذشت اين امكان برايم پيش آمد كه در برنامه "از دور از نزديك" نقش كوچكى داشته باشم. در بخشى از كار به جشن هاى ايرانى در گاهشمار ايرانى پرداختم كه براى شناخت از جهان بينى و هويت ايرانى بسيار اهميت آكادمى دارد. در بخشى ديگر هم كوشيدم تا با بررسى و تحليل رويدادهاى اجتماعى سياسى يك سال گذشته، پا به پاى مردم در ايران، مسيرِ پُر پيچ و خمِ اين روزهاى سختِ تاريخى را كند و كاو كنم. از همكارانِ گرامى در اين برنامه كه هفته يى يك ساعت از سوئد توليد مى شود بسيار آموختم به ويژه از خانم زينت هاشمى و آقاى محمد عقيلى كه دهه ها، از راديو تلويزيون ايرانِ پيش از رويداد ١٣٥٧ گرفته تا راديو تلويزيون سوئد، با كارِ رسانه يى آشنايى داشته اند. همچنين همكارى از راهِ دور با راديو و تلويزيون آينه (رسانه بنياد آينه) به سرپرستى داريوش اقبالى برايم آموزنده بود. براى همكارانم در سوئد و آمريكا، به ويژه خانم هاشمى، آقاى عقيلى و داريوش گرامى آرزوى بهروزى و پيروزى دارم.

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه و بنیاد آینه باشید. سی و هفتمین برنامه.

در سی و هفتمین برنامه « از دور از نزدیک» از جمله این گزارش ها را می شنوید: اعتراض شیرین عبادی به امضای منشور حقوقی دریای خزر، جشن شهریور یا شهریورگان،  در باره فرهنگ سازان ایران، کاهش  شمار پناهندگان ایرانی در سوئد و قسمت چهارم  داستان انار بانو و پسرهایش نوشته گلی ترقی با اجرای زینت هاشمی

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه و بنیاد آینه باشید. سی و ششمین برنامه

يادآوری اينکه هم ميهنانی که از جمهوری اسلامی به گونه يی پشتيبانی می کنند يا از نمادهای آن استفاده می کنند به همراه شادی و خرسندی آنان که در چهره ها ديده می شوند، در آينده همانگونه به ياد آيندگان خواهند آمد که پيروان آلمان نازی را به ياد می آورند. خود را زنده به گور تاريخی نکنيم

١٩ امرداد ١٣٩٧ نماى پرشور از ورزشگاه آريامهر (آزادی) تهران با شعار آزادیخواهان: 
«همه ایران وطنم هست زنده باد آذربایجان»
«جان فدایت میکنم من زنده باد آذربایجان» ا

One of the "weapons" of the totalitarian Islamic regime in Iran and the way to propagate is to disseminate groundless theories to try to create fears and distances between different peoples in Iran. They say constantly that if the regime falls then Iran is threatened by separatism and the country will be cut into pieces. They try to divide the Iranian people in any ways they can. But a divided Iran is no credible scenario when the country reaches democracy and when all the nation get their rights. It is the diversity of all different peoples and languages that have been and is the beauty of Iran through history. The people are much smarter than the regime, and they have learned to brake all the attempts of the regime to divide them. This video is from a football match yesterday between two well-known teams, one from Tehran and one from the province of Azerbaijan. Azeries sings a song in their beautiful Azeri language, emphasizing love for Azerbaijan, but also Iran as thier moderland. It is unbelievable how people have learned to send out their messages despite all oppression and all censorship. They are united against the power that has oppressed them all for 40 years! To my Azerian compatriots, this girl from Tehran wants to say: YASHASIN AZERBAIJAN!

Mojdeh Zandieh

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه و بنیاد آینه باشید. سی و پنجمین برنامه

اگر سال ۱۳۵۷ اون خودکشی مردم ايران روی نمی داد الان مردم روی در و ديوار شهر اين شعارها را می نوشتندامروز ۱۳ امرداد ۱۳۹۷ اين نوشته را آقای حسين دهباشی در شبکه اجتماعی خود گذاشتند. در اين سال های گذشته از زبان ايشان شنيدم که ايشان خود را يک حزب الله يی ناميدند. هم زمان دُچار يک چالشِ درونی هستند که هميشه هر باورمندی به يک ايدئولوژی دُچار آن می شود: «چگونه است که در چنين مدينه فاضله يی چنين فرزندان فاسدی پَر و بال گرفته اند؟» انسان های باهوشی مانند دهباشی آزار می بينند و نمی دانند کجا می توانند آرام بگيرند. همين که ايشان پيش از نابودی جمهوری اسلامی اين نوشته را در شبکه اجتماعی خود می گذارد هم جای خرسندی است که ايشان پيشرفت کرده اند و هم اينکه در درون جمهوری اسلامی و هوادارانش شکافِ ژرفی پديد آمده است. حزب الله را به خاطر بسپار، جمهوری اسلامی ايران مردنی است! ا

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه و بنیاد آینه باشید. سی و چهارمین برنامه

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.