IMG_9162

2001 > 08

گذرنامه ساختگی
 

۱۵ / ۵ / ۱۳۸۰ -  August 6, 2001


یک برنامه در مورد گذرنامه ساختگی که من با آن جانم را نجات دادم و یک هنرمند با آن خود را سرگرم کرد، دو جهان دور از هم که در اینجا کنار هم گذاشته می شوند. برنامه ساز جوان این برنامه توانست با این کار خود جایزه بهترین خبرنگار سوید سال ۲۰۰۱ را برنده شود. از این رو رادیو سوید این برنامه را در سال آینده نهم ژانویه ۲۰۰۲ برابر با ۱۹ دیماه سال ۱۳۸۰ بازپخش کرد

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.