IMG_9162

Shah of Iran & Afghanistan

یک عکس تاریخی‌ از آخرین پادشاهان ایران و افغانستان، محمد رضا شاه و محمد ظاهر شاه.
در سال ۱۳۵۲، هنگامی که پادشاه افغانستان برای معالجه به ایتالیا رفته بود،
عمو زاده اش کودتا کرد و محمد ظاهر شاه تا سال ۱۳۸۱ و سقوط طالبان دور از کشورش باقی‌ ماند.
او در سال ۱۳۸۱ به افغانستان باز گشت تا جرگه بزرگ اضطراری را، که برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل می‌شد، افتتاح کند.
در این جرگه و نیز در قانون اساسی جدید افغانستان که در سایه نظام جدید کشور تصویب شد، به محمد ظاهر، لقب «پدر ملت» داده شد.
ظاهر شاه از زمان بازگشت به افغانستان، در مراسم مهم دولتی از جمله گشایش جرگه بزرگ، مراسم تحلیف رییس جمهور حامد کرزی و آغاز به کار پارلمان منتخب مردم، و همچنین جشنهای ملی و مذهبی، شخصاً و یا با ارسال نماینده خود مشارکت می‌کرد.
او پنج سال پس از بازگشتش در کابل درگذشت


Thanks to Edrees Sultani
#منوتوزمان

Feel free to comment: