IMG_9162

1979 > 01


به این تیتر دقت کنید « پیش بینی آیت الله خمینی : حکومت ایران تا چند روز دیگر اسلامی می شود . » ا

روزنامه آیندگان ۲۴ دی ۱۳۵۷

به راستی در آن روزها چند نفر از مردم معنی حکومت اسلامی را می دانستند ؟ چند نفر جرأت بازگویی ماهیت چنین حکومتی را داشتند ؟ چند نفر به این موضوع فکر کردند که اگر قرار است دموکراسی و رأی مردم حاکم باشد پس چگونه خمینی با این قاطعیت از تشکیل حکومت اسلامی در ایران سخن می گوید .
مردم در آن روزها مسحور چه بودند که صدای برحق شاپور بختيار (مرغ توفان) را نشنیدند؟ 
مردم در آن روزها به دنبال چه بودند؟ آزادی یا استبداد که این گونه شوم ترین و سیاه ترین استبداد یعنی استبداد دینی را برگزیدند ؟

روزنامه آیندگان ۲۴ دی ۱۳۵۷ :« مردم تهران دیشب دیده به ماه دوختند. » ا

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.