IMG_9162

2018 > 07

روزى فرا مى رسد كه زنان ايران از اين گربه دوباره شيرى خواهند ساخت

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه باشید. سی و سومین برنامه

به ياد داشته باشيم كه يك شاه، يك وزير، يك مردم و يك همبستگى مى تواند جهان را دوباره به كام ما كند

Tags: king, people
از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه باشید. سی و دومین برنامه

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه باشید. سی و یکمین برنامه

از جنگ ستاره ها تا جنگ روی زمين. آيا درست است که در بازی هايی که درست می شود نام مردمان و کشورهايی که در واقعيت وجود دارند برده شود؟ آيا اين کار برای کودکان و نوجوانان و حتا بزرگسالان بدآموزی نيست؟ آيا اين کار بين ما انسان ها فاصله، دشمنی و نفرت به وجود نمی آورد؟ ما مردم ايران از يک سو با يک آفت درونی روبرو هستيم که دارد از درون ما را می خورد و از سوی ديگر با موج های بيرونی که ما را به هر سويی پرتاب می کنند. تنها راه رهايی از اين بن بست تاريخی پرنده افسانه يی ايران، هُما است! همبستگی مردم ايران

Tags: iran, war

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک»  همراه با رادیو آینه باشید. سی امین برنامه

زمانی که زنان ايران زمين را در خيابان های ايران می بينم که چگونه برای به دست آوردن آزادی با فرستاده های حکومتی وارد چالش می شوند به وجود آنان می بالم. بشود که زندگی بر مرگ چيره شود و جهان دوباره به کام زنان و مردان ايران شود

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.