IMG_9162

2015 > 12

سه موبد (مغان یا ماگر) در نیمه شب درپی ستاره یی کلبه یی را که در آن مسیح چشم به جهان باز می کند را پیدا می کنند و نوید رویدادِ بزرگ را می دهند، سه موبد که به گفته انجیل از شرق، از ایران آمده بودند. انجیل اینگونه آغاز می شود. کریسمس شادباد

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.