IMG_9162

Falsk Pass

گذرنامه ساختگی
 

۱۵ / ۵ / ۱۳۸۰ -  August 6, 2001


یک برنامه در مورد گذرنامه ساختگی که من با آن جانم را نجات دادم و یک هنرمند با آن خود را سرگرم کرد، دو جهان دور از هم که در اینجا کنار هم گذاشته می شوند. برنامه ساز جوان این برنامه توانست با این کار خود جایزه بهترین خبرنگار سوید سال ۲۰۰۱ را برنده شود. از این رو رادیو سوید این برنامه را در سال آینده نهم ژانویه ۲۰۰۲ برابر با ۱۹ دیماه سال ۱۳۸۰ بازپخش کرد

Feel free to comment: