IMG_9162

WELCOME TO MY LIFE

 به زندگی من خوش آمدید

The central aim with this homepage that is a culture activity in good anthropological spirit is that the visitor acquires one both extended and deepened knowledge about itself as culture being. In view of that the life on the land is today in higher degree than ever earlier composite, constitutes global questions an important starting point for counter watch late, an experiment in order to build one humanistic bridge average people, ethnic groups and nations. The experiment to extend the horizons and to see beyond the own culture's reference system increases our possibilities to understand global processes in a changeable world where all society come each other nearer than ever earlier.

در اینجا آموخته ها و آزمون های من که بیشتر چشم اندازی فرهنگی دارند گردآوری شده اند. از آنجایی که داستان زندگی من از ایران آغاز می شود این چشم انداز  ایرانی هم هست. آرزومندم  که به کارتان آید

18

چهل سال است که خواسته يا نخواسته آنچه به سَرِ ايران و ايرانی آمده است را روز به روز پيگيری کردم و خيلی خستم ... سرم روی تنم سنگينی می کند ... خستم

اكنون سال هاست كه پيرامون فرهنگ و تمدن ايران پژوهش كرده ام. بخشى از اين پژوهش از ديدگاهِ گاهشمارِ (تقويمِ) ايرانى امكان پذير است. از اين رو در همين رويه كه آشيانه نام دارد، در اين پايين، دست آوردهاى خود را پيرامونِ اين مهم گردآورى كرده ام. در اينجا فصل ها، ماه ها و روزهاى گاهشمارِ ايرانى را (در كنارِ روزهاى سالِ ترسايى) مى توان ديد. با فشار دادنِ هر روز از ٣٦٥ روزِ سال واردِ رويه ديگرى مى شويم كه در آنجا آنچه دانستن آن براى شناختِ بيشتر و بهتر آن روز مفيد است را مى توان يافت.

همانگونه كه همِگان مى دانند ما دو گونه گاهشمار داريم. يكى از آنها از روى چرخشِ ماه به دورِ زمين است كه به آن گاهشمار ماهى (قمرى) گويند و ديگرى از روى چرخشِ زمين به دورِ خورشيد است كه به آن گاهشمارِ خورشيدى (شمسى) گويند. گاهشمارِ ايرانى يك گاهشمارِ خورشيدى است كه ٣٦٥ روزِ سال (كه هر چند سال يكبار در سالِ كبيسه ٣٦٦ روز است) در چهار فصل و دوازده ماه بخشبندى شده اند:

برابرىِ روز و شب
       بهار ٩٣ روز در سه ماهِ ٣١ روزه
درازترين روزِ سال
       تابستان ٩٣ روز در سه ماهِ ٣١ روزه
برابرىِ روز و شب
       پاييز ٩٠ روز در سه ماهِ ٣٠ روزه
درازترين شبِ سال
       زمستان ٨٩ روز در دو ماهِ ٣٠ روزه و يك ماه ٢٩ روزه
برابرىِ روز و شب

8

به زودی امردادگان هفتمین روز از ماه امُرداد است (امُردادروز در امُردادماه) (هفتمین روز از امرداد در گاه‌شمار زرتشتی برابر با سوم مردادماه در گاهشماری رسمی و کنونی ایران است)، یکی از جشن‌های دوازدگانهٔ سالیانه ایرانی در روزهایِ هم‌نام‌شدنِ روز و ماه است؛ و برای گرامی‌داشتِ منش و کُنش و خویش‌کاری امُرداد (/ در گاهانِ زرتشت و اوستایِ پسین: اَمِرِتات به مفهومِ بی‌مرگی/ جاودانگی) یکی از فروزه‌هایِ شش‌گانهِ خِرَد و دانشِ فرمان‌روا بر فرارَوَندِ هستی (نام‌بُردار و شناخته به اهوره‌مَزدا) است. امشاسپندِ جاودانگیِ امرداد همواره در کنار امشاسپندِ رساییِ خرداد، نگهبان آب و گیاه هستند. ایرانیان در گذشته برای برگزاری این جشن به باغات و مزارع رفته و به شادی می‌پرداخته‌اند[نیازمند منبع]. در یادگارهایِ کهن ایرانی، از این روز و جشنِ ویژهِ آن، سخنِ بسیار گفته‌شده‌است در متنِ پهلوی‌یِ بُندَهِش، می‌خوانیم: امُردادِ بی‌مرگ، سَروَرِ گیاهانِ بی‌شمارست؛ زیرا او را به گیتی، گیاه، خویش است. گیاهان را رویانَد و رَمهِ گوسفندان را افزاید؛ زیرا همهِ دام‌ها از او خورند و زیست‌کنند. به فِرَشکردِ [/ نوگردانی‌ی ِ جهان و زندگی در پایان ِ کار ِ جهان به سالاری‌ی ِ سوشیانت، رهاننده‌ای از تبار ِ زرتشت]، نیز «انوش» [/ خوراک ِ بی‌مرگی] را از امرداد آرایند. اگر کسی گیاه را رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه امُرداد [از او] آسوده یا آزَرده بُوَد... (گزارشِ دکتر مهرداد بهار در پژوهشی در اساطیرِ ایران، چاپ یکم، ص ۱۱۷)

Culture Occasion Calendar   گاهشمار رویدادهای فرهنگی

Spring بهار

Spring Festivals جشن های بهاری


Farvardin فروردین

Norouz 21 March 1 April | نوروز یکم تا دوازدهم فروردین
Sizdabedar 2 April | سیزده بدر سیزده فروردین
Farvardingan 8 April | فروردینگان نوزدهم فروردین

Ordibehesht اردیبهشت

Ordibeheshtgan 22 April | اردیبهشتگان دوم اردیبهشت ماه
Gahanbar 30 April 4 May | گاهنبار دهم تا چهاردهم اردیبهشت

Khordad خرداد

Khordadgan 25 May | خردادگان چهار خردادماه
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12              Spring بهار

Farvardin = Aries = Month 1 of 12 = March 21 / April 20 = فروردین

12345678910111213141516
212223242526272829303112345
171819202122232425262728293031
67891011121314151617181920

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordibehesht = Taurus = Monthe 2 of 12 = April 21 / May 21 = اردیبهشت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khordad = Gemini = Month 3 of 12 = May 22 / June 21 = خرداد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summer تابستان

Summer Festivals جشن های تابستانیTir تیر

Tirgan 30 June | تیرگان دهم تیرماه
Gahanbar 28 June - 2 July | گاهنبار هشتم تا دوازدهم تیرماه

Amordad امرداد

Amordadgan 24 July | امردادگان سوم امرداد ماه
Shahrivargan 20 August | شهریورگان سی ام امرداد

Shahrivar شهریور

Gahanbar 11- 15  September | گاهنبار بیست و یک تا بیست و پنج شهریور 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12        Summer تابستان

Tir = Cancer = Month 4 of 12 = June 22 / July 22 = تیر

12345678910111213141516
2223242526272829301234567
171819202122232425262728293031
8910111213141516171819202122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amordad = Leo = Month 5 of 12 = July 23 / August 22 = امرداد

12345678910111213141516
2324252627282930311234567
171819202122232425262728293031
8910111213141516171819202122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shahrivar = Virgo = Month 6 of 12 = August 23 / September 22 = شهریور

12345678910111213141516
2324252627282930311234567
171819202122232425262728293031
8910111213141516171819202122

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autumn پاییز

Autumn Festivals جشن های پاییزیMehr مهر

Mehregan 2 October | مهرگان دهم مهرماه
Gahanbar 12-16 October | گاهنبار بیستم تا بیست و چهارم مهرماه


Aaban آبان

Aabangan 26 October | آبانگان چهارم آبان ماه


Aazar آذر

Aazargan 24 November | آذرگان سوم آذرماه
Daygan 16 December | دیگان بیست و پنجم آذر
Mother's Day 16 December | روز مادر بیست و پنجم آذر
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12            Autumn پاییز

Mehr = Libra = Month 7 of 12 = September 23 / October 22 = مهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aaban = Scorpius = Month 8 of 12 = October 23 / November 21 = آبان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aazar = Sagittarius = Month 9 of 12 = November 22 / December 21 = آذر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Winter زمستان

Winter Festivals جشن های زمستانی

Day دی
Yalda December 21 | یلدا یکم دیماه
Daygan December 23 | دیگان دوم دیماه
Zarathustra December 26 | بدرود زرتشت پنجم دیماه 
Daygan December 30 | دیگان نهم دیماه
Daygan January 7 | دیگان هفده دیماه
Bahmangan January 16 | بهمنگان بیست و شش دیماه

Bahman بهمن
Saadeh January 30 | جشن سده ده بهمن ماه
Espandgan February 18 | جشن اسپندگان بیست و نه بهمن ماه

Espand اسپند
Father's Day March 15 | روز پدر بیست و چهار اسپند
Chaharshanbesori March 15 | چهارشنبه سوری بیست و پنج اسپند

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12           Winter زمستان

Day = Capricornus = Month 10 of 12 = December 22 / January 20 = دی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahman = Aquarius = Month 11 of 12 = January 21 / February 19 = بهمن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Espand = Pisces = Month 12 of 12 = February 22 / March 20 = اسپند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شهریورگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد

در جهان بينى ايرانى، پس از اهورامزدا، ابرفرشته ها يا امشاسپندانْ، بهمن، ارديبهشت، شهريور، اسپند، خرداد و امرداد، جايگاهِ مهمى در ساختارِ جهان بينىِ زمينى و مينوى دارند. بهمن، ارديبهشت و شهريور گروهِ سه گانه امشاسپندمردان را سامان مى دهند. در جهان بينى كوچك، آرايش و نگهبانىِ جواهرِ هفتگانه و ديگر فلزها با شهريور بوده و در جهان بينى بزرگ شهريور آبادكنندِ و نگهبانِ كشورِ آرزوشده، آرمان شهر است. شهر، كشور، كشت و واژه هايى از اين مانند، به ماناى آباد و آبادى است. كشاورز به ماناى كشت كننده، آبادكننده مى باشد، همچون واژه هايى مانندِ شاه، شهريار و شهردار كه به ماناى آبادكنندهِ آبادى و نگهدارندِ آن، كه همان شهر و كشور است مى باشد. بنابر اين شهريور، پادشاهى، در كشور آرزوشده، آرمان شهر، است و اين ابرفرشته، امشاسپند، آرايش كننده و نگهبانِ چنين سرزمين آبادى است

بُرهان مى گويد شهريورروز از شهريورماه يا چهارمين روزِ شهريورماه، برابر است با جشن شهريور يا شهريورگان و مغان در اين روز جشن كنند چراكه مى گويند كه داراب در اين روز چشم به جهان باز كرد. شهريورگان جشن شهرآرايى، آبادگرى و سازندگى است؛ چه آرايشِ درون و چه آرايشِ بيرون. شهريور و شهريورگان به يادِمان مى آورد كه بنيانِ پديدآمدنِ هستى بر پايهِ سازندگى، آبادانى و تازه شدن هست و هر كارى در اين زمينه انجام شود، از كاشتنِ يك گل تا ساختنِ يك بنا، از خُرم و سرسبزكردن زمين تا خوش و خُرسندكردن زندگى باشندِگان، نيكو و شهريارى است. از اين رو است كه در اين جشن از شاه گرفته تا كشاورز همه گردِهم آمده، فراورده هاى خود را پيشكش كرده، با هم به جشن و شادمانى مى پردازند. اين همكارى و هم شادمانى به همشهريان، همدلى و هم راستايى مى بخشد و آنها را در كار و كوششِ بيشتر براى سازندِگى و آبادانى شهر و روستا همگام مى كند. مردم در جشنِ شهريور، شهريورگان، به دست افشانى و پايكوبى مى پردازند، از نوشيدنى ها و خوراكى هاى گوناگون بهره گرفته، جهان را درود و سپاس مى فرستند و به شب هنگام، در بام ها آتش مى افروزند. شايد از اين روست كه ابوريحان بيرونى، در آثارالباقيه، از زبان زادويه مى نويسد كه جشن شهريور يا شهريورگان را آذرجشن هم گويند و در اين روز براى آتش هايى كه در خانه هاى مردم است جشن مى گيرند و براى شادمانى ها به گردِهم مى آيند و باور دارند كه گرماى آتش چيزهايى را كه براى رُستنى ها زيان آور است را از خانه مى راند

با شادباش هاى ويژه به فراخورِ فرارسيدنِ جشن شهريور، شهريورگان، براى همه شما آرزوى شهريورى همايونى مى كنم. همچون شهريور شهرآرا و جهان ساز باشيم.

شهریورگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد
بهمن چهل امیرانی

این نامه را پسندیدید؟
اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید
با سپاس

گاه نوشت: رویدادهای روزهای سال
گاه نویس: بهمن چهل امیرانی

Latest Posts واپسین نوشته ها

Archive بایگانی

Links لینک ها

-

Tags برچسب ها