IMG_9162

President Hashemi Rafsanjani

آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمیدادند رای بدهیم

اکبر هاشمی رفسنجانی با بیش از ۱۵٬۵ میلیون رأی (۹۴%~) در انتخابات ۱۳۶۸ و بار دوم با بیش از ۱۰٬۵ میلیون رأی (۶۳%~) در انتخابات ۱۳۷۲ رئیس‌جمهور شد. در آغاز دوران ریاست جمهوری او، جنگ تازه پایان یافته‌بود و با انتخاب رهبر جدید، کشور وارد مرحلهٔ جدیدی شده‌بود. با بازنگری قانون اساسی پست نخست‌وزیری حذف شد، پس از آن جناح چپ افول کرد و با ایجاد تعادل با جناح راست، یک جناح میانه‌روی پراگماتیست برخاست. در این دوران که «دوران سازندگی» نام گرفت، مسئلهٔ اصلی کشور بازسازی پس از جنگ و توسعه اقتصادی بود.ا

آغاز ریاست جمهوری از ۱۲ امرداد ۱۳۶۸ تا ۱۲ امرداد ۱۳۷۶ بود
President Hashemi Rafsanjani took affice August 3, 1989 and left office August 2, 1997

Feel free to comment: