IMG_9162

Sadegh Hedayat

صادق هدایت (درود: ۲۷ بهمن ۱۲۸۱ برابر با ۱۷ فوریه ۱۹۰۳ در تهران، بدرود: ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در پاریس) از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران است. بسیاری رمانِ «بوف کور» او را، درخشان‌ترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته‌اند. هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانتس کافکا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده‌است. در اینجا به فراخور سدمین سالگرد زادروز ایشان بخشی از اندیشه های اجتماعی او را می خوانیم

Feel free to comment: