IMG_9162

از دور، از نزدیک شماره ۳

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک» شماره ۳ همراه با رادیو آینه باشید.
یکی از راه‌های شنیدن برنامه رادیو آینه، اپلیکیشن آینه فوندیشن است

Ayeneh foundation

 از دور، از نزدیک شماره ۲

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک» شماره ۲ همراه با رادیو آینه باشید.
یکی از راه‌های شنیدن برنامه رادیو آینه، اپلیکیشن آینه فوندیشن است

Ayeneh foundation

از دور، از نزدیک شماره ۱

از سوئد با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک» شماره ۱ همراه با رادیو آینه باشید.
یکی از راه‌های شنیدن برنامه رادیو آینه، اپلیکیشن آینه فوندیشن است

Ayeneh foundation

آغاز برنامه‌های زنده‌ی ۲۴ ساعته‌ی رادیو آینه، یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران. از سوئد نیز ما با برنامه‌ی یک‌ساعته‌ی «از دور، از نزدیک» همراه رادیو آینه خواهیم بود. عکس همراهان برنامه و زمان پخش آن را می‌توانید در این فیلم ببینید و بشنوید. همکاری شما با این برنامه، آن را پربارتر خواهد کرد. یکی از راه‌های شنیدن برنامه رادیو آینه، نصب اپلیکیشن آینه فوندیشن است

Ayeneh foundation

Ayeneh Foundation is a non-profit organization, which has been established to provide realistic and organized services to the Iranian community in need, to provide better and healthier living conditions for them.

Goals and objectives:
 

1. The organization, preparation and presentation of educational programming through radio and television broadcastings, literature, conferences and seminars, to bring awareness with regards to the nature of all social maladies, including the disease of substance abuse, all the related side effects and diseases, including but not limited to AIDS, addressing the old and sadly wrong, traditional viewpoint of the middle eastern society towards these entities. As well as, educating the family and friends of those suffering, especially the younger generation, to learn how to institute a more constructive and complementary relationship and attitude towards their loved ones, to ensure a more effective preventative approach as well as a successful recovery.

2. To address social maladies, such as the plight of the street children, the issue of prostitution, divorce and suicide widespread in the Iranian communities. In addition, to increase public awareness and to bring this devastating situation to the attention of International organizations, in an attempt to allow a constructive approach in reaching a more timely resolution. Our weekly television programming is also a constant reminder to the Iranian officials that only a systematic, regular and efficient approach can constructively address and actually slow down the growth of social maladies.

3. The establishment of an organized process to address the plight and the needs of Iranian refugees, including their family, especially the children of refugees, throughout the world. Issues such as deportation, substance abuse, education and unemployment. In addition, to bring the attention of the Iranian community as well as the International institutions and entities to provide a more substantial and fundamental system of solving their problems in a constructive manner paving the path towards self-sufficiency.
 

4. The preparation of educational books, literature, and audiovisual materials for children and adults, in different languages, addressing such important issues as substance abuse, AIDS, and other social maladies in an attempt to reach out to them through their own language, thus providing an effective mean of prevention of such maladies and addressing their plight in a more realistic and logical manner and to encourage self sufficiency.

5. The encouragement of all non profit organizations and humanitarian entities to complement each other’s goals and objectives and work in solidarity to address the needs of the society.

زمان انتخاب – نگاهی دوباره به هفتم آبان
در این برنامه به مناسبت دستگیری عده ای از شرکت کنندگان مراسم هفتم آبان، مهدی آقازمانی نگاه دوباره ای به این روز و تأثیر آن بر رژیم دارد.
مهمان برنامه: بهمن چهل امیرانی

ویدئوی رقص مسافران پرواز تهران - کوآلالامپور

انتشار یک ویدئوی کوتاه از رقص گروهی از مسافران ایرانی‌تبار پرواز ایر‌آسیا از تهران به مقصد کوآلالامپور با توجه مخاطبان رسانه‌های مختلف روبرو شده است. در این ویدئوی کوتاه که یکی از خدمه پرواز آن‌ را منتشر کرده، گروهی از مسافران ایرانی تبار با مهمانداران مالزیایی پرواز در حال رقص هستند.

در ویدئویی که برای اولین بار و تنها ساعاتی پس از ضبط، یکی از خدمه پرواز آنرا در عصرگاه روز سه شنبه 6 دسامبر 2016  با عنوان شادترین پرواز ایرانی، منتشر کرده است، گروهی از مسافران ایرانی به محض پخش یک ترانه شاد از حامد همایون خواننده نوظهور داخلی به رقص بر می‌خیزند که این کار آنها با همراهی چند تن از مهمانداران و خدمه پرواز مالزیایی روبرو می‌شود.

این ویدئو به سرعت در میان مخاطبان شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و تنها در ساعات نخستین انتشار خود به دفعات به اشتراک گذاشته می‌شود. هواپیمایی ایر آسیا که این ویدئو در کابین یکی از هواپیماهای آن ضبط شده است نیز از این ویدئو استقبال کرده و رفتار شاد خدمه پرواز را مورد ستایش قرار داده است.

این در حالی است رقص در مجامع و اماکن عمومی در ایران ممنوع است و همچنین حفظ حجاب نیز برای زنان اجباری است. از همین رو در سال‌های اخیر و در اکثر پروازهایی که خصوصا به مقاصد توریستی، فرودگاه‌های ایران را ترک می‌کنند، به محض خروج هواپیما از حریم هوایی ایران، مسافران ضمن کنار گذاشتن حجاب اجباری، به شادی و رقص می‌پردازند.

برخی کارشناسان علوم اجتماعی این رویه نوظهور را نوعی اعتراض مردم به سرکوب سازمان یافته آزادی‌های مدنی شان در ایران به وسیله حکومت قلمداد می‌کنند

خبرگزاری ایرانشهر

متنی بسیار زیبا از نیما یوشیج :

ڪﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸڪﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ڪﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ڪﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ڪﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ڪﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ڪﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ڪﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ڪﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..
ڪﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗڪﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .
ﻻﺍﻗﻞ ﺗڪﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾڪﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .
ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋڪﺲ
ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ . . .
ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ
ﭘﯿﺮﻫﻦ . . .
ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ڪﻮﺩڪﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﺁﺏ . . .
ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ
ﺧﻮﺍﺏ . . .
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿڪﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ . . .
ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻫﺮ ڪﺴﯽ . . .
ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰﻗﺎﺑﻞ ﺗڪﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! !

Tags: nima نیما

روزنوشت : یادداشت های روزانه

روزنویس : بهمن چهل امیرانی

Latest Posts
واپسین روزنوشت ها

Recent Comments واپسین دیدگاه ها

-

Archive بایگانی

Links لینک ها

Tags برچسب ها